Certifikat och tillstånd

Certifikat och tillstånd

För att börja använda VHF behöver du:
-  Ett VHF-certifikat (SRC - Short Range Certificate), som du får efter en kortare utbildning och avlagt prov. Certifikatet gäller livet ut. Du kan också läsa på egen hand. Kurslitteratur finns i vår webbshop>

-  Ett tillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS. Med tillståndet får du även en ”anropssignal”, vilken är båtens unika identitet i samband med radiokommunikation. Stockholmradio hjälper dig gärna med formaliteterna kring ansökan.

Varför krävs VHF-certifikat och tillstånd?
VHF är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem till sjöss. Rätt kunskaper är därför en förutsättning som ger dig trygghet att använda VHF-radion utan osäkerhet när du bäst behöver den - för egen eller för någon annans skull.

Måste jag förnya ett gammalt VHF-certifikat jag redan har?
En nyckelmening i ITU:s Radioreglemente (ITU RR) kap 47.25 § 7 1 säger så här:
"...Existing certificates... may continue to be used for the purposes they were issued for..."
I och med att GMDSS infördes år 2000 som nytt radiosäkerhetssystem till sjöss, så försvann D-certifikatet för VHF och istället infördes SRC som tar upp bl.a. DSC och andra komponenter inom GMDSS-konceptet.

Eftersom ett äldre s.k. D-certifikat eller ROC från 1999 eller tidigare inte täcker kunskapskraven för GMDSS-bestämmelserna är det därmed alltså inte längre giltigt som underlag för ett nytt VHF-tillstånd.

Även om du fortsätter använda en äldre VHF (utan DSC) rekommenderas ändå att hålla kunskaperna uppdaterade med ett förnyat certifikat. Med förkunskaper från en äldre certifikatutbildning, är det en lätt match att komplettera kunskaperna.

Tänker du däremot köpa/installera/använda  en VHF-radio utrustad med DSC är det alltså hög tid att avlägga ett aktuellt SRC-certifikat, om du inte redan innehar ett sådant.


Reglerna inom sjösäkerhetskonventionen SOLAS gäller inte för fritidsfartyg och därför finns det inga krav på att ha en radio som säkerhetsutrustning ombord.
ITU:s Radioreglemente omfattar däremot alla som använder  radio. Samma rutiner  gäller för fritidsbåtar som för yrkesfartyg. Därför är det viktigt för en fritidsbåtägare att känna till bestämmelserna.

Köp vår lärobok VHF TILL SJÖSS (utgiven 2014). Där står allt du behöver veta om GMDSS och DSC.

 

 

 


DSC - Digital Selective Calling
GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System
SOLAS - (International Convention for) Safety Of Life At Sea
SRC - Short Range Certificate
PTS - Post och Telestyrelsen


Har du övriga frågor gällande ditt certifikat, kontakta NFB, Nämden för Båtlivsutbildning.