Kustradio

VHF-radiosystemet toppmodernt igen

Måndag den 15 december 2014 blir sista dagen för det tjugo år gamla kustradiosystemet, Garex, på Stockholmradio.

Det var 1994 som Stockholmradio gick över till, det då, nya datoriserade kustradiosystemet. Nu har det tjänat ut och ett nytt modernt system, Frequentis, tas i drift. Anledningen är att det gamla systemet blivit omodernt och svårt att underhålla. Det byggde på transmission (förbindelser) som inte längre går att beställa.

Frekvenstabeller

Maritima VHF-kanaler

Ch                = Kanalbenämning
Ship            = (Fartygets sändarfrekvens)
Coast          = (Kustradions sändarfrekvens)
(simplex)  = Sändning/Mottagning på samma frekvens
 

Prenumerera på innehåll