VHF-abonnemang

Kustväderutsändningar från Stockholmradio

Stockholmradio är en modern kustradiostation med serviceinriktade medarbetare. Vi svarar på anrop och servar sjöfarten, dygnet runt, året om. 

Under perioden maj - september får du via VHF-radion, 3 gånger per dygn, tillgång till aktuella kustväderprognoser på svenska. Det ger extra trygghet även när du p.g.a. svag mobiltäckning via GSM, 3G eller 4G längre ut från land, inte har åtkomst till väder i appar och webbsidor. 

Promarina Strängnäs, här kallar…

Nu behöver du som har VHF-radio ombord och är på väg till någon av Promarinas gästhamnar, inte längre leta telefonnummer eller chansa på att det finns en ledig plats i hamnen. På VHF-kanal 16 kan du (om du är inom egen radioräckvidd) kalla på den Promarina gästhamn du tänker besöka.

200 000 fritidsbåtar saknar nödradio

Vad gör du i ett nödläge på sjön om mobilen laddat ur eller saknar täckning? Jo, då önskar du nog att du hade haft en VHF. Med VHF är du alltid nåbar även där mobilnätet sviker, och kan direktanropa Sjö- och flygräddningscentralen eller andra fartyg vid behov. Ändå är det närmare 200 000 svenska fritidsbåtar som saknar nödradio i form av VHF.

VHF går en ny vår till mötes

Till fritidsbåtsägarens förtret är mobiltelefonnätet fortfarande lika opålitligt till sjöss, i synnerhet kring folktomma klippor och öde havsvikar. Att äga och använda en VHF-radio är därför en fråga om säkerhet eftersom det på många platser i våra kuster och skärgårdar är det enda sättet att kommuncera med omvärlden.

Prenumerera på innehåll