VHF-radio

VHF-radiosystemet toppmodernt igen

Måndag den 15 december 2014 blir sista dagen för det tjugo år gamla kustradiosystemet, Garex, på Stockholmradio.

Det var 1994 som Stockholmradio gick över till, det då, nya datoriserade kustradiosystemet. Nu har det tjänat ut och ett nytt modernt system, Frequentis, tas i drift. Anledningen är att det gamla systemet blivit omodernt och svårt att underhålla. Det byggde på transmission (förbindelser) som inte längre går att beställa.

Nya VHF-basstationer längs kusten

 

Som en del i pågående arbete med uppgradering av det svenska kustradiosystemet, kommer under våren samtliga 57 basstationer längs kusten att förses med modernare VHF-transceivers.

 

VHF-radiosystem i förändring

Det kustradiosystem som Stockholmradio nyttjar har varit i drift i över tio år och behöver förnyas. Nu satsar Sjöfartsverket på ett nytt modernt kustradiosystem.

Promarina Strängnäs, här kallar…

Nu behöver du som har VHF-radio ombord och är på väg till någon av Promarinas gästhamnar, inte längre leta telefonnummer eller chansa på att det finns en ledig plats i hamnen. På VHF-kanal 16 kan du (om du är inom egen radioräckvidd) kalla på den Promarina gästhamn du tänker besöka.

VHF går en ny vår till mötes

Till fritidsbåtsägarens förtret är mobiltelefonnätet fortfarande lika opålitligt till sjöss, i synnerhet kring folktomma klippor och öde havsvikar. Att äga och använda en VHF-radio är därför en fråga om säkerhet eftersom det på många platser i våra kuster och skärgårdar är det enda sättet att kommuncera med omvärlden.

Fem fördelar med VHF

Fem fördelar med VHF

  • VHF är oumbärligt i områden där mobilen saknar täckning eftersom en VHF-radio både fungerar som kommunikationsradio och telefon. Tryggheten ökar väsentligt eftersom du i princip alltid är nåbar och kan anropa vid behov. Perfekt när du vill ge dig ut på äventyr kring oupptäckta havsvikar och folktomma klippor.
Prenumerera på innehåll