Exempel nöd- och ilanrop

Här kan du lyssna på hur Il-meddelande samt autentiska nöd-anrop kan låta:

 

Il-anrop:

    Exempel på Il-anrop, Maskinhaveri
   

Autentiskt nödanrop:

    Verkligt Mayday-anrop från Albany
    Verkligt Mayday-anrop från Cinderella II