Kartor och kanalplan - VHF

Kartor och kanalplan - VHF
 

        VHF-kartan Norden 2014           
   Sverige 2017>                                 Norden 2017>


VHF-karta

Stockholmradios VHF-karta visar ungefärlig radioräckvidd och tabellen nedan visar ungefärlig placering samt VHF-kanal.

            

Kanaltabell (VHF-telefonitabell)

Visade räckviddsvärden avser fast monterad 25 Watts VHF-anläggning.
Observera att på kanal markerad med * läses inte varningar, trafiklistor eller väderprognoser.

Från och med den1 januari 2017 gäller också en ny internationell kanalplan. Läs mer om det längst ner på sidan.

Ungefärlig placering                VHF-kanal       Radiohorisont
Stockholmradio                                                      nautiska mil

Ostkusten:
Kalix                                                   25                  39          
Luleå 24 26           
Skellefteå 23 44
Umeå 26 54
Örnsköldsvik 28 42
Mjällom 64 43
Kramfors 84 43
Härnösand 23 36
Sundsvall 24 36
Hudiksvall 25 54
Gävle 23 37
Östhammar 24 44
Väddö 78 32
Stockholm/Nacka 26. 23* 43
Svenska Högarna 84 15
Södertälje 66 30
Torö 24 26
Gotska Sandön 65 22
Norrköping 64 43
Västervik 23 45
Fårö 28 25
Visby 25 43
Hoburgen 24 25
Kalmar 26 40
Ölands S.Udde 78 23
Karlskrona 81 24
Karlshamn (Hörvik) 25 48
Kivik 21 39
* Ej väder/varningar/listor    

 

Västkusten:
Strömstad                                         22                 25           
Grebbestad                        26 25
Kungshamn 23 23
Uddevalla 84 47
Tjörn 81 26
Göteborg 24 43
Grimeton 22 35
Halmstad 62 52
Helsingborg 24 28
Malmö 27 25

 

Mälaren, Hjälmaren:
Västerås                                            25                40            
Hjälmaren (ur drift permanent)    

 

Vänern, Vättern:
Trollhättan                                         25                32            
Bäckefors 78 50
Kinnekulle 01 43
Karlstad 65 36
Jönköping 23 49
Motala 26 47

 

Ny internationell kanalplan

Från och med den1 januari 2017 gäller också en ny internationell kanalplan, beslutad av ITU (Internationella Teleunionen). Anledningen är det ökande behovet av fler maritima VHF-kanaler för bl.a. VTS, AIS, kommersiella önskemål, hamnar m.m. Alla länder har dock inte anpassat sig till det nya. När ändringarna slår igenom i praktiken är osäkert och kan i vissa länder ta flera år. Detta gäller även i Sverige där (i skrivande stund april 2017) kanalfördelningen ännu inte är genomförd. Arbetet pågår dock mellan myndigheterna. Den som avser att segla utanför svenskt farvatten har som VHF-användare skyldighet att sätta sig in i de regler som gäller för respektive land.

Idag (april 2017) gäller samma kanalanvändning på VHF-bandet som under 2016 för Sveriges del. Stockholmradios arbetskanaler (duplex) är samma som under 2016 tills annat meddelas.

VHF-användare kan och bör hålla sig uppdaterade vilka VHF-kanaler i Sverige som kommer att beröras av kommande ändringar. Sjöfartsverket (www.sjofartsverket.se), PTS (www.pts.se) och Stockholmradio (www.stockholmradio.se) kommer att publicera information på sina respektive webbsidor, när det finns information att lämna.